Book-detail

Nieuw Apostolische Bijbel(Paperback)

Gegroet lezers (Salutim lectoribus) Dit boek is het eerste boek van een serie van zes boeken wat alle facetten van de Bijbel behandelt inclusief de Apocriefe en Deuterocanonieke boeken en de Oudtestamentische en Nieuwtestamentische Pseudepigrafen. Het eerste boek bevat de Wet (Pentateuch); Genesis, Exodus, Henoch (Pseudepigraaf), Leviticus, Numeri en Deuterononium. Het Tweede boek bevat Geschiedenis. Het Derde boek bevat Poezie en wijsheid. Het Vierde boek bevat de Grote en Kleine Profeten. Het Vijfde boek bevat het Nieuwe Testament met de evangelien. Het Zesde boek bevat Handelingen van de apostelen, brieven van Paulus, Katholieke brieven en Openbaring"

×

To install this Web App in your iPhone/iPad press and then Add to Home Screen.